Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Έρευνα από την W.C.P.T. για την άμεση πρόσβαση σε Φυσικοθεραπεία

23 Απριλίου 2013

Έρευνα από την W.C.P.T. (World Confederation for Physical Therapy) παρέχει για πρώτη φορά έγκυρες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι ασθενείς μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε φυσιοθεραπευτές χωρίς παραπομπή από τρίτους. Τα έγγραφα με βάση την έρευνα έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Physiotherapy και Physical Therapy και είναι διαθέσιμα για να δείτε.

Στην έρευνα, που διεξήχθη στις 72 από τις 106 οργανώσεις-μέλη της W.C.P.T., 40 από αυτές είπαν ότι η άμεση πρόσβαση από τον ασθενή (direct accesss) λειτουργεί στις χώρες τους, ή γιατί επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ή γιατί δεν το απαγόρευε η υπάρχουσα νομοθεσία.
Η απευθείας πρόσβαση στην φυσικοθεραπεία, ή η αυτο-παραπομπή, όπως είναι γνωστό, σε ορισμένες άλλες χώρες, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία το 1970.
Η W.C.P.T. πιστεύει ότι θα πρέπει οι ίδιοι οι φυσικοθεραπευτές σε κάθε χώρα να αποφασίσουν αν θα διεκδικήσουν την άμεση πρόσβαση, βάσει των δυνατοτήτων που έχουν αποκτήσει από την εκπαίδευσή τους.

"Η πρόοδος στις οργανώσεις-μέλη W.C.P.T. διαφέρει και το θέμα είναι τώρα πρώτης προτεραιότητας για τις περισσότερες απο αυτές», λέει η Tracy Bury, διευθύντρια επαγγελματικής πολιτικής της W.C.P.T.'
"Ορισμένες οργανώσεις-μέλη έχουν ήδη αποκομίσει οφέλη από τις πρωτοβουλίες για την θέσπιση της άμεσης πρόσβασης και τις νομοθετικές αλλαγές και πολλές άλλες προσπαθούν να κάνουν τις αλλαγές και είναι πρόθυμες να μάθουν από τους συναδέλφους των πιο προηγμένων χωρών.”
 
Η έρευνα διαπίστωσε ότι, από τις 40 χώρες όπου η άμεση πρόσβαση επιτρέπεται, 19 αναφέρουν ότι είναι διαθέσιμη και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οι υπόλοιπες αναφέρουν ότι ήταν διαθέσιμη μόνο σε ιδιωτικούς φορείς.
Τέλος, 15 οργανώσεις-μέλη ανέφεραν ότι η άμεση πρόσβαση εφαρμόζεται σε ιδιωτικούς φορείς, ακόμη και αν δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τη νομοθεσία ή την επαγγελματική πρακτική.

Οι οργανώσεις-μέλη ρωτήθηκαν επίσης, αν η άμεση πρόσβαση απαιτεί ειδική εκπαίδευση ή ιδιαίτερο εξοπλισμό. Από αυτές 69% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απαιτείται ειδική εκπαίδευση και εξοπλισμός και το 31% δήλωσε ότι απαιτείται τίποτε από τα δύο.

"Παρά το γεγονός ότι W.C.P.T. έχει εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τo βασικό επίπεδο των προπτυχιακών γνώσεων των φυσικοθεραπευτών, αυτό παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξο για ορισμένα μέλη της W.C.P.T., ενώ άλλα μέλη το υπερβαίνουν", δήλωσε η Tracy Bury. «Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στο να εξοπλίσει τον φυσικοθεραπευτή με τις απαιτούμενες ικανότητες για να δέχεται άμεσα ασθενείς."
  
Η συγγραφέας Emma Stokes, Αντιπρόεδρος της W.C.P.T., δήλωσε ότι η μελέτη αυτη είναι η πρώτη παγκοσμίως για ασθενείς που αυτο-παραπέμπονται. "Γνωρίζουμε τώρα ότι η αυτονομία στην φυσικοθεραπευτική πρακτική είναι μεγαλύτερη σε χώρες όπου οι ασθενείς / πελάτες μπορούν να αυτο-αναφέρονται σε φυσιοθεραπευτές», είπε. "Σε χώρες όπου οι φυσικοθεραπευτές επιθυμούν να διεκδικήσουν την άμεση πρόσβαση, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η φυσικοθεραπευτική κοινότητα είναι έτοιμη εκπαιδευτικά και επαγγελματικά για την αυξημένη ευθύνη που η αυτονομία φέρνει."
"Η έρευνα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια, τους μεσάζοντες και κατά περίπτωση μελέτες. σχετικά με το τι βοήθησε στην εξέλιξη του επαγγέλματος προς την επίτευξη της αυτο-παραπομπής του ασθενή και αυτές οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες, ελπίζουμε, για τις πρωτοβουλίες υποστήριξης των οργανώσεων-μελών. Τα παγκόσμια δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις διαπραγματεύσεις με τους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και, ενδεχομένως, τις ασφαλιστικές εταιρείες. "

 

αναφορές: