Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Άμεση πρόσβαση στη Φυσικοθεραπεία: Πρέπει η Ιταλία να προχωρήσει;

από το Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022

των Filippo MaselliLeonardo PianoSimone CecchettoLorenzo StorariGiacomo Rossettini and Firas Mourad. 

Η Άμεση Πρόσβαση στη Φυσικοθεραπεία είναι η δυνατότητα του ασθενή να αποτανθεί σε έναν φυσικοθεραπευτή, χωρίς προηγούμενη συμβουλή οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία. Αυτό το μοντέλο φροντίδας εφαρµόζεται ήδη σε πολλά συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς έχει επιδείξει καλύτερα αποτελέσµατα από τα παραδοσιακά μοντέλα φροντίδας. Εστιάζει κυρίως στη διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων με μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση και μειώνει τον φόρτο εργασίας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.


Μεταξύ των επαγγελματίων υγείας, οι φυσικοθεραπευτές
είναι από τους πιο καταρτισμένους για τη διαχείριση του πόνου και της αναπηρίας που σχετίζεται με μυοσκελετικές διαταραχές. Επιπλέον, οι πιο ενημερωμένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν την Άμεση Πρόσβαση στη Φυσικοθεραπεία ως αντιμετώπιση πρώτης γραμμής λόγω οικονομικής απόδοσης, ασφάλειας και ικανοποίησης των ασθενών, σε σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις. Υιοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει επίσης αποτελεσματικά τη μείωση παγκοσμίως του αριθμού των γενικών ιατρών, με κύριο σκοπό τη μείωση του φόρτου των περιστατικών, με την άμεση διαχείριση των ασθενών με μυοσκελετικές διαταραχές.


Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (WCPT) υποστηρίζει την Άμεση Πρόσβαση στη Φυσικοθεραπεία ως μια νέα προσέγγιση, με τη φυσικοθεραπεία να συνεισφέρει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Επομένως, δεν είναι σαφές γιατί αποφάσισαν τα Ιταλικά θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν νέα επαγγέλματα, αντί να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας, ένα καθιερωμένο και αυτόνομο επάγγελμα υγείας.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές γιατί η άμεση πρόσβαση δεν αναγνωρίζεται ακόμη πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη το επιστημονικό και το ιστορικό πλαίσιο του χώρου της υγείας.

Το μέλλον είναι τώρα: αν και ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί, τα στοιχεία που υποστηρίζουν την άμεση πρόσβαση είναι ιδιαίτερα υποσχόμενα. Ποιοτικές δεξιότητες, ακαδημαϊκές διαδρομές και επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία.πηγή: IJERPH | Free Full-Text | Direct Access to Physical Therapy: Should Italy Move Forward? | HTML (mdpi.com)