Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2019 (WCPT)


👉Οι 7 μύθοι της οσφυαλγίας του Deyo (1998)💥
"Το ερωτηματολόγιο «Μυθοί της οσφυαλγίας» του Deyo περιλαμβάνει τις πιο κοινές παρανοήσεις που συναντά κανείς στην κλινική πρακτική, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Χρησιμοποιήθηκε σε πολλές μελέτες σαν ένα σύντομο εργαλείο γρήγορης αξιολόγησης της στάσης στις περιπτώσεις οσφυαλγίας."
"Χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο «Μυθοί της οσφυαλγίας» του Deyo, γιατί χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν με επιτυχία στη μελέτη των αντιλήψεων του κοινού στο ίδρυμά μας και θα επιτρέψει συγκρίσεις μεταξύ των πασχόντων."
"Οι κοινές παρερμηνείες γύρω από την οσφυαλγία κυριαρχούν μεταξύ των φοιτητών της ιατρικής και του ευρύτερου κοινού. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ιατρικών σχολών να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα."
"Υπάρχουν γενικευμένες παρανοήσεις στην έρευνα και τη διαχείριση της οσφυαλγίας μεταξύ των φοιτητών ιατρικής και του κοινού. Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι οι φοιτητές της ιατρικής ήταν πιο επιτυχημένοι στο να διαλύσουν τους «Μύθους της οσφυαλγίας» σε σύγκριση με τους ειδικούς γιατρούς."
"Οι σπουδαστές έλαβαν σημαντικά οφέλη από μια στοχοθετημένη εκπαιδευτική συνεδρία για την οσφυαλγία. Είναι σημαντικό οι μύθοι της οσφυαλγίας να αντιμετωπιστούν στα προγράμματα σπουδών της ιατρικής σχολής, δεδομένης της επικράτησης αυτής της κατάστασης, έτσι ώστε να μην παραμένουν και να συνεχίζουν να κυριαρχούν στο κοινό".
Ref: McCabe et al. 2019
https://www.researchgate.net/…/334076682_Do_medical_student…
#larsavemarie