Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Εμφυτεύσιμος διεγέρτης στο νωτιαίο μυελό επιτρέπει εθελούσια κίνηση σε άτομα με παράλυση των κάτω άκρων

Jill Jin, MD, MPH - JAMA. 2014;312(2):120. doi:10.1001/jama.2014.7508
  
Ένας "off-the-shelf" εμφυτεύσιμος διεγέρτης του νωτιαίου μυελού, σαν αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη θεραπεία του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα στρατηγική για την εξέλιξη και την ανάκτηση της νευρολογικής λειτουργίας, σε ασθενείς με χρόνια πλήρη παράλυση, από κάκωση του νωτιαίου μυελού.

Μία πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη που αφορά 4 ασθενείς με πλήρη κινητική παράλυση των κάτω άκρων, έδειξε ότι η επισκληρίδια διέγερση του νωτιαίου μυελού, σε συνδυασμό με εντατική κινητική εκπαίδευση, για μία περίοδο έως 2 έτη, είχε ως αποτέλεσμα την ικανότητα να εκτελέσθούν εθελούσιες κινήσεις των κάτω άκρων, συμπεριλαμβανομένης της κάμψης και της έκτασης των δακτύλων του ποδιού, της ραχιαίας κάμψης της ποδοκνημικής, της κάμψης του γόνατος και της κάμψη του ισχίου (Angeli CA et al. Brain. 2014;137[5]: 1394-1409).  
Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν κλινικά από ηλεκρομυογραφικές δοκιμασίες και τη χρήση δυναμομέτρων
Οι συσκευές διεγέρτη εμφυτεύθηκαν από 2 έως 4 χρόνια μετά τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού.