Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Η τεχνική "ξηρής βελόνας" μπορεί να μειώσει τον πόνο και να βελτιώσει την κίνηση σε αυχεναλίες

“Short-Term Changes in Neck Pain, Widespread Pressure Pain Sensitivity, and Cervical Range of Motion After the Application of Trigger Point Dry Needling in Patients With Acute Mechanical Neck Pain: A Randomized Clinical Trial”, των Mejuto-Vázquez et al (J Orthop Sports Phys Ther 2014;44(4):252–260. Epub 25 February 2014. doi:10.2519/jospt.2014.5108).


Όταν έχουμε πόνο στην περιοχή του αυχένα, οι μυς της περιοχής είναι συχνά επώδυνοι στο άγγιγμα. Οι επώδυνοι αυτοί, αλλά και σκληροί, "κόμποι" μέσα σε ένα μυ ή στον συνδετικό ιστό, που μπορoούν να προκαλέσουν και πόνο σε μια μεγαλύτερη περιοχή, ονομάζονται σημεία ενεργοποίησης (trigger points). Αυτές οι επώδυνες περιοχές μπορούν να περιορίσουν τις καθημερινές δραστηριότητες και τις κινήσεις σας. Ξηρός βελονισμός (dry needling) ονομάζεται η ενεργοποίηση αυτών των σημείων εν τω βάθει, μια θεραπεία που περιλαμβάνει την τρώση αυτών των σημείων με μια πολύ λεπτή βελόνα μέσω του δέρματος, με σκοπό την διέγερσή τους. Με την τεχνική αυτή μπορύμε να χαλαρώσουμε αυτές τις "σφιχτές" περιοχές του μυ, που συνδέονται με τα σημεία ενεργοποίησης. Έτσι, η τεχνική του ξηρού βελονισμού, μπορεί να είναι χρήσιμη στην ελάττωση του πόνου και την αύξηση της κίνησης, για ασθενείς με πόνο στον αυχένα. 
 
Χαλάρωση των σημείων ενεργοποίησης: Ο πόνος στον αυχένα μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία σημείων ενεργοποίησης στους μυς ή τον συνδετικό ιστό. Τα σημεία αυτά είναι ευερέθιστα και σκληρά, που μπορούν να προκαλέσουν πόνο σε μια μεγάλη περιοχή (Α). Μια πιθανή θεραπευτική επιλογή είναι ο ξηρός βελονισμός, η οποία συνίσταται στην πιέση με μία πολύ λεπτή βελόνα, διαμέσου του δέρματος, με σκοπό την διέγερση των σημείων ενεργοποίησης των μυών ή του συνδετικού ιστού (Β). Αυτή η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το σημείο ενεργοποίησης με ξηρό βελονισμό, μείωνει τον πόνου και βελτιώνει την κίνηση (C).Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος του Απριλίου 2014 στο περιοδικό
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, με αυτό το θέμα, μια ομάδα ερευνητών αξιολόγησαν τα ωφέλη του ξηρού βελονισμού σε ασθενείς με πόνο στον αυχένα.
Οι ερευνητές μελέτησαν 17 ασθενείς. Ο πόνος στον αυχένα όλων των ασθενών, είχε ξεκινήσει 7 ημέρες πριν την έναρξη της μελέτης. Οι μισοί από τους ασθενείς ακολούθησαν την τεχνική του ξηρού βελονισμού στα σημεία ενεργοποίησης των επώδυνων μυων και οι υπόλοιποι μισοί δεν έλαβαν καμμία αγωγή.Οι ασθενείς που ακολούθησαν την αγωγή του ξηρού βελονισμού είχαν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα. Αμέσως μετά την αγωγή, ο πόνος τους μειώθηκε κατά 33% και μία εβδομάδα μετά την αγωγή, ο πόνος τους ήταν 66% λιγότερος. Επίσης, οι ασθενείς που ακολούθησαν το πρόγραμμα του ξηρού βελονισμού είχαν καλύτερη κινητικότητα του αυχένα, δηλάδή είχαν βελτιώσει την κάμψη και την έκτασή τους και μπορούσαν να κάνουν στροφή του κεφαλιού προς την επώδυνη πλευρά, χωρίς ενόχληση.

Τα σημεία ενεργοποίησης (trigger points) μπορεί να είναι μια πηγή του πόνου, που θα περιορίσει την κινητικότητα του αυχένα. Η τεχνική του ξηρού βελονισμόύ (dry needling) είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση αυτών των σημείων, που παρέχεται από αρκετούς Φυσικοθεραπευτές.Σε βραχυπρόθεσμο στάδιο, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η χρήση του ξηρού βελονισμού, μπορεί να μειώσει τον πόνο και να βελτιώσει την κίνηση. Ο ξηρός βελονισμός μπορεί, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, όπως η κινησιοθεραπεία, να μειώσει περαιτέρω τον πόνο στην περιοχή και να βελτίωσει την κινητικότητά της, καθώς και την ικανότητά του πάσχοντος να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. 
Ο Φυσικοθεραπευτής σας, μπορεί να σας κάνει μια λεπτομερή αξιολόγηση και να σας προτείνει αυτή τη θεραπεία, ως μέρος ενός προγράμματος με στόχο τη μείωση του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία του πόνου στον αυχένα, επικοινωνήστε με Φυσικοθεραπευτή σας, που ειδικεύεται σε μυοσκελετικές παθήσεις.

πηγή: http://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2014.0502#.U1tSgKbb11Z
          http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2014.0502