Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Επίδραση ασκήσεων σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης των μυών της ΟΜΣΣ σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.

από το περιοδικό: Annals of Physical and Rehabilitation Medicine (Φεβρουάριος 2013)

των:Hye Jin Moon, MD, Kyoung Hyo Choi, MD, Dae Ha Kim, MD, Ha Jeong Kim, MD, Young Ki Cho, Kwang Hee Lee, Jung Hoo Kim, and Yoo Jung Choi
  
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων σταθεροποίησης και των ασκήσεων ενδυνάμωσης των μυών της ΟΜΣΣ, στην βελτίωση της μέγιστης ισομετρικής δύναμης των εκτεινόντων, στην μείωση του πόνου και την βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.

Συμμετείχαν ασθενείς πάσχοντες από μη ειδική οσφυαλγία για περισσότερο από 3 μήνες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε μια ομάδα που ακολούθησε πρόγραμμα ασκήσεων σταθεροποίησης (n = 11) και σε μια άλλη ομάδα που ακολούθησε πρόγραμμα δυναμικών ασκήσεων (n = 10). 

Οι ασκήσεις διεξήχθησαν σε συνεδρίες της μιας 1 ώρας, δύο φορές την εβδομάδα, για συνολικά 8 εβδομάδες.  
Η ισχύς των εκτεινόντων της ΟΜΣΣ μετρήθηκε ισομετρικά σε διάφορες γωνίες που κυμαίνονται από 0 ° έως 72 °, σε ίσα διαστήματα των 12 °, χρησιμοποιώντας μια συσκευή μέτρησης MedX.  
Η οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) και το ερωτηματολόγιο Oswestry για την οσφυαλγία (ODQ), χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της σοβαρότητας της οσφυαλγίας και λειτουργική ικανότητα στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος.

Σε σύγκριση με τις αρχικές μετρήσεις δύναμης, η ισχύς των εκτεινόντων της ΟΜΣΣ βελτιώθηκε σημαντικά και στις δύο ομάδες, μετά από τις 8 εβδομάδες του προγράμματος.  
Η βελτιώση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα άσκησης που χρησιμοποιούσε ασκήσεις σταθεροποίησης και ειδικότερα στις 0 ° και 12 ° της  κάμψης της ΟΜΣΣ.  
Ο πόνος στην περιοχή της ΟΜΣΣ μειώθηκε σημαντικά μετά τη θεραπεία. Δεν υπήρχε όμως σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.  
Η σοβαρότητα της οσφυαλγίας στην καθημερινότητα (κατά το ερωτηματολόγιο ODQ) βελτιώθηκε σημαντικά μόνο στην ομάδα που χρησιμοποιούσε ασκήσεις σταθεροποίησης.

ασκήσεις σταθεροποίησης ΟΜΣΣ
ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών της ΟΜΣΣ

Συμπερασματικά, και στις δύο ομάδες ενισχύθηκαν οι εκτείνοντες της ΟΜΣΣ και μειώθηκε ο πόνος στην περιοχή.
Ωστόσο, η ομάδα που ακολούθησε πρόγραμμα ασκήσεων σταθεροποίησης, είχε και καλύτερα αποτελέσματα στην μυϊκή ενίσχυση των εκτεινόντων της ΟΜΣΣ και συνολικά μεγαλύτερη λειτουργική βελτίωση.

πηγη: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3604220/