Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας στην άμεση πρόσβαση σε Φυσικοθεραπεία

από τον ιστότοπο: http://www.apta.org/StateIssues/DirectAccess/MitchellStudy/
 

Σε μια μελέτη που διεξήχθη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, χωρίς δηλαδή παραπομπή από γιατρο αντίστοιχης ειδικότητας, είναι οικονομικά αποδοτική, διαπιστώθηκε ότι:
  • Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε γιατρούς και φυσικοθεραπευτές που ακολούθησαν την κλασική οδό της πραπομπής και της εκτελεσης φυσικοθεραπείας, ηταν 123% ή 2,2 φορές υψηλότερο, από τα αντίστοιχα περιστατικά που είχαν άμεση πρόσβαση σε φυσικοθεραπεία, χωρίς παραπομπή γιατρού.  
  • Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε πληρωμές γιατρών και φυσικοθεραπευτών ήταν, ανά περιστατικό και κατά μέσο όρο, $ 2,236 για τα περιστατικά που ακολούθησαν την οδο της παραπομπής γιατρού, σε σύγκριση με $ 1.004 για τα επεισόδια που απευθύνθηκαν κατευθείαν σε φυσικοθεραπευτές. Έτσι υπήρχε μια διαφορά στη συνολική καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημιώση, ανά περιστατικό, στα $ 1.232. 
  • Στα περιστατικά που ακολούθησαν την οδό της παραπομπής του γιατρού η χρονική διάρκεια αποκατάστασης του προβλήματος ήταν κατά 65% μεγαλύτερη σε διάρκεια, από ότι σε αυτά που απευθύνθηκαν κατευθείαν σε φυσικοθεραπευτή. 
  • Τέλος, στα περιστατικά που χρησιμοποίησαν την παραπομπή του γιατρού,  δημιουργήθηκαν 67% περισσότερες ιατρικές απαιτήσεις (εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες κλπ) μέχρι το τέλος της θεραπείας και πραγματοποιήθηκαν 60% περισσότερες ιατρικές επισκέψεις, σε σχέση με αυτά που είχαν άμεση προσβαση σε φυσικοθεραπευτή.  
πηγη: http://www.apta.org/uploadedFiles/APTAorg/Advocacy/State/Issues/Direct_Access/MitchellStudyonDirectAccess.pdf

άλλες αναφορές:  http://ww1.prweb.com/prfiles/2010/11/03/4743604/0_ANovelPlanHelpsHospitalWeanItselfOffOfPriceyTests.pdf
http://usatoday30.usatoday.com/money/industries/health/story/2012-01-05/health-care-collaboratives/52394918/1