Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Επίδραση εφαρμογής TENS εναλλασσόμενης συχνότητας σε πειραματικό πόνο, σε υγιείς συμμετεχοντες


από το περιοδικό: The Clinical Journal of Pain (Ιανουάριος 2013)

των: Claydon LS, Chesterton LS, Barlas P, Sim J.
Centre for Physiotherapy Research, University of Otago, Dunedin, New Zealand
Arthritis Research UK Primary Care Centre, Keele University, Staffordshire, UK

Το TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) είναι μια εφαρμογή που συχνά χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του πόνου. Σε αυτή τη μελέτη διερευνήθηκαν τα αναλγητικά αποτελέσματα της εφαρμογής TENS με εναλλασσόμενη συχνότητα (δηλ χρησιμοποιήθηκε συχνότητα 4 Hz για 3 sec, εναλλασσόμενη με συχνότητα 110 Hz για 3 sec), με ένταση στο κατώφλι του πόνου πίεσης (PPT).  
Στην μελέτη συμμετείχαν 218 υγιείς (χωρίς πόνο) εθελοντές (ηλικίας 19-59 ετών, 104 άνδρες και 104 γυναίκες), που χωρίστηκαν τυχαία σε 8 ομάδες.
Στις 6 ομάδες εφαρμόστηκε TENS με διάφορες μορφές, η μια ήταν η placebo ομάδα και τέλος υπήρχε και μια ομάδα ελέγχου (δηλαδή, είχαμε 26 συμμετέχοντες ανά ομάδα).  
Στις 6 ομάδες που εφαρμόστηκε TENS, με το συνδυασμό των παραμέτρων που προαναφέρθηκε, δόθηκαν διαφορετικά επίπεδα έντασης, δηλαδή "χαμηλή ένταση" (ισχυρή, αλλά άνετη για τον κάθε συμμετέχοντα) ή «υψηλή ένταση» (έντονη και δυσάρεστη, αλλά όχι επώδυνη).  
Το TENS εφαρμόστηκε είτε στο αντιβράχιο, είτε στο σύστοιχο πόδι, ή και στις δύο θέσεις (διπλή διέγερση) για 30 λεπτά αρχικά και μετά με παρακολούθηση για 30 επιπλέον λεπτά. 
Οι μετρήσεις του πόνου (PPT) ελήφθησαν στο μέσον του πρώτου ραχιαίου μετακάρπιου μυ, στην αρχή της εφαρμογής και στη συνέχεια σε 6 διαδοχικές μετρήσεις ανά 10 λεπτά.  
Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τις αρχικές τιμές και το φύλο του μετρούμενου ως βάση
Τα αποτέλεσματα έδειξαν οτι οι ομάδες που δέχτηκαν αγωγή με εναλλασσόμενης συχνότητας TENS δεν είχαν σημαντικά αναλγητικά αποτελέσματα, σε σύγκριση με αυτά της ομάδας που χρησιμοποίησε εικονικό φάρμακο ή την ομάδα ελέγχου
Η μεγαλύτερη αύξηση στην μέτρηση του πόνου (από την αρχική τιμή) ήταν 76,6 kPa με χαμηλής έντασης τμηματική εφαρμογή εναλλασσόμενης συχνότητας TENS, στο χρονικό σημείο των 20 λεπτών από την έναρξη της διέγερσης
Αυτή η αλλαγή από την αρχική τιμή είναι χαμηλότερη από τη διαφορά των 100 kPa που θεωρείται ότι είναι μια κλινικά σημαντική αλλαγή για την αναλγησία
Συμπερασματικά, η εφαρμογή TENS εναλλασσόμενης συχνότητας δεν οδηγεί σε σημαντική αναλγησία, αντίστοιχη με αυτή που έχει αναφερθεί στο παρελθόν με την χρήση TENS σταθερής συχνότητας.

πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23328319