Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Επιστροφή στα σπορ μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος


από το περιοδικό: Novel Physiotherapies (Μάρτιος 2013)

των: Cerciello S, Vasso M, Felici A, Corona K, Palombi A and Schiavone Panni A
Molise University, Campobasso, Italy


 Η δυνατότητα για επιστροφή στα σπορ, είναι μια κοινή ερώτηση από ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Θεωρητικά το είδος αυτής της χειρουργικής επέμβασης, μπορεί να επιτρέψει να εκπληρωθεί το αίτημα αυτό, οι πιθανές όμως αρνητικές επιπτώσεις της μεγάλης φόρτισης στο εμφύτευμα είναι ακόμη υπό συζήτηση.  
Επιπλέον, τα βιβλιογραφικά δεδομένα που υπάρχουν, συγκρίνουν διαφορετικούς πληθυσμούς και διαφορετικά σπορ, έτσι ώστε να είναι δύσκολο να βγουν οριστικά συμπεράσματα.  
Οι ελαφρές δραστηριότητες έχουν θετική επίδραση για τη γενική κατάσταση της υγείας τους, τόσο σε νέους, όσο και σε ηλικιωμένους ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Η κίνηση επίσης βελτιώνει την καρδιο-αναπνευστική απόδοση και το μεταβολισμό των οστών. Η τοπική ενδυνάμωση των μυών και η αύξηση της κινητικότητας, θωρακίζει επίσης την άρθρωση και βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του εμφυτεύματος.  
Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την άσκηση με ελαφρές δραστηριότητες και έτσι οι περισσότεροι χειρουργοί συνιστούν την ποδηλασία, το περπάτημα και την κολύμβηση μετά την επέμβαση.  
Αθλήματα στα οποία υπάρχει μεγαλύτερη φόρτιση, όπως το σκι και όλα τα αθλήματα επαφής, έχουν λιγότερο θετικές επιπτώσεις στη γενική υγεία, ενώ παράγουν μεγαλύτερα φορτία στην άρθρωση και κατα συνέπεια και στο εμφύτευμα. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο, δεδομένου ότι αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς του πολυαιθυλενίου (που είναι το συνδετικό στοιχείο του εμφυτεύματος) και έτσι προκαλείται μεγαλύτερη χαλάρωση του εμφυτεύματος.

Συμπερασματικά, τα ατομικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος ζωής, οι προτιμήσεις των ασθενών και τα κίνητρά τους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση κάποιου είδους σωματικής δραστηριότητας μετά την επέμβαση.
Το κίνητρο είναι πιθανώς το σημείο κλειδί για την συζήτηση, δεδομένου ότι είναι ο κύριος και καθοριστικός παράγοντας για τη μετεγχειρητική ανάνηψη. Τα ελαφρά σπορ συνίστανται στις περισσότερες περιπτώσεις των ασθενών, για τη θετική επίδρασή τους στη γενική τους υγεία και την ψυχολογική τους διάθεση.
Νεότερες τάσεις στην ορθοπαιδική συνηγορούν και για ενασχοληση με σπορ υψηλότερου επιπεδου. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά ο ασθενής, για να μην υπάρξει ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στο εμφύτευμα.

πηγή:  http://www.omicsgroup.org/journals/2165-7025/pdfdownload.php?download=2165-7025-S3-002.pdf&&aid=11950