Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Εγχειρίδιο για αναρρόφηση των πνευμονικών εκκρίσεων


Από τον Αργύρη Περιστερόπουλο, Φυσικοθεραπευτή, Msc in Cardiac Rehabilitation

Ένα εγχειρίδιο που εξηγεί βήμα-βήμα την σωστή τεχνική της αναρρόφησης των πνευμονικών εκκρίσεων.
Αυτό το εγχειρίδιο έχει γραφτεί κυρίως για ασθενείς που εφαρμόζουν μόνοι τους αναρρόφηση στον εαυτό τους ή για τους συγγενείς τους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες υγείας, αλλά είναι ένα καλό βοήθημα και για συναδέλφους που δεν έχουν εκπαίδευτει σ' αυτή την τεχνική.
Πηγή: http://www.peristeropoulos.gr/html/anarrofisi.html