Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Σύγκριση αποτελεσματικότητας Back School και ασκήσεων McKenzie σε ασθενείς με χρόνια μη ειδική οσφυαλγία.

    των Alessandra Narciso Garcia, Lucíola da Cunha Menezes Costa, Tatiane Mota da Silva, Francine Lopes Barreto Gondo, Fábio Navarro Cyrillo, Renata Alqualo Costa and Leonardo Oliveira Pena Costa (lcos3060@gmail.com)
από το περιοδικό Physical Therapy (A.P.T.A.) - Φεβρ. 2013

Τα BackSchool και η κινησιοθερπεία McKenzie είναι από τις δημοφιλέστερες δραστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, που περιλαμβάνουν τόσο ασκήσεις και πληροφορίες, για ασθενείς με χρόνια μη ειδική οσφυαλγία.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των Back School και της μεθόδου McKenzie σε ασθενείς με χρόνια μη ειδική οσφυαλγία.
Η μελέτη διεξήχθη σε εξωτερικά ιατρεία κλινικής φυσικοθεραπείας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 148 ασθενείς με χρόνια μη ειδική οσφυαλγία.
Ακολουθήθηκε πρόγραμμα 4 εβδομάδων (μία συνεδρία / εβδομάδα) στο
Back School (που εφαρμόστηκε σε ομαδική βάση) ή αντίστοιχο στηριγμένο στις αρχές της μεθόδου McKenzie (εφαρμοσμένο σε ατομική βάση). Οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης οδηγίες για την καθημερινή εκτέλεση ασκήσεων στο σπίτι.
Τα κλινικά αποτελέσματα εκτιμήθηκαν μετά την παρακολούθηση των συμμετεχόντων, στους 1, 3 και 6 μήνες, από την έναρξη των προγραμμάτων.
Πρωταρχικά αξιολογήθηκε η ένταση του πόνου (με την χρήση της αριθμητικής κλίμακας διαβάθμησης 0-10) και της αναπηρίας (όπως μετράται από το ερωτηματολόγιο Roland-Morris) 1 μήνα μετά.
Δευτερευόντως αξιολογήθηκε η ένταση του πόνου και της αναπηρίας στους 3 και 6 μήνες, καθώς και η ποιότητα της ζωής (όπως μετράται από την κλίμακα ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) στους 1, 3 και 6 μήνες.
Τέλος, αξιολογήθηκε και η κινητικότητα της Σ.Σ., δηλαδή μετρήθηκε με κλισιόμετρο η κάμψη της Σ.Σ. Στην αρχή και μετά το τέλος του προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα McKenzie είχαν μεγαλύτερες βελτιώσεις στην αναπηρία στον 1 μήνα (μέση διαφορά = 2,37 μονάδες), αλλά όχι στον πόνο (μέση διαφορά = 0,66).

Συμπεράσμα:
Η μέθοδος McKenzie ήταν ελαφρώς πιο αποτελεσματική από αυτην του Back School για την βελτίωση της κινητικότητας, αλλά όχι και για την ένταση του πόνου, μετά το τέλος της θεραπείας στα άτομα με χρόνια οσφυαλγία.