Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Φυσικοθεραπεία για γυναίκες με ακράτεια ούρων από προσπάθεια


Fariba Ghaderi, PhD, PT  και  Ali E. Oskouei, PhD, PT
από το Journal of Physical Therapy Science, Sep 2014; 26(9): 1493–1499.


Αυτό το άρθρο ανασκόπησης γράφτηκε για να εισάγει τους Φυσικοθεραπευτές και όχι μόνο, στην Φυσικοθεραπεία σε περιστατικά ακράτειας ούρων από προσπάθειατη θεραπευτική παρέμβαση και ενδεχομένως τον προληπτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτά τα περιστατικά η Φυσικοθεραπεία
Συγκεκριμένα, ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρέχει μια κατανόηση της λειτουργίας των μυών του πυελικού εδαφους και τις επιπτώσεις που έχει στην λειτουργία τους η Φυσικοθεραπεία, μέσα από την αναθεώρηση άρθρων που έχουν δημοσιεύθει σε αυτό τον τομέα
Αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν άρθρα σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων σχετικές με την Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων των Cochrane Library, Medline, και CINAHL.  
Σύμφωνα με τα άρθρα, εντοπίστηκαν στην έρευνα βάσεις δεδομένων, με μεγαλύτερες βελτιώσεις στην ακράτειας ούρων από προσπάθεια να λαμβάνει χώρα όταν ακολουθείται ένα πρόγραμμα επιβλεπόμενης και καθοδηγούμενης άσκησης, για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τρεις μήνες. Η αποτελεσματικότητα του Φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αυξάνεται εάν το πρόγραμμα άσκησης βασίζεται σε ορισμένες αρχές, όπως η προοδευτικά αυξανόμενη ένταση και διάρκεια, η προσομοίωση με το λειτουργικό έργο και η κατάλληλη θέση από την οποία εκτελούνται οι ασκήσεις των μυών του πυελικού εδάφους
Συσκευές biofeed back και ηλεκτρικής διέγερσης μπορούν επίσης να είναι κλινικά χρήσιμες, αλλά και αποδεκτές από αρκετές γυναίκες με ακράτεια ούρων.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι  προσαρμοσμένο στην συγκεκριμένη ασθενή και να περιλαμβάνει τις τυποποιημένες παρεμβάσεις Φυσικοθεραπείας για ουρολογικά προβλήματα.πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4175265/