Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Επίδραση της αυτο-μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης στη μείωση της σωματικής καταπόνησης

των Kim K, Park S, Goo BO, Choi SC
από το  Journal of Physical Therapy Science 2014 Nov;26(11):1779-81. doi: 10.1589/jpts.26.1779. Epub 2014 Nov 13.

Αυτή η μελέτη επιχείρησε να εξετάσει την επίδραση της αυτο-μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, που πραγματοποιείται με κίνηση πάνω σε έναν κύλινδρο αφρού για τη μείωση της κόπωσης, με μέτρηση της συγκέντρωσης της κορτιζόλης στον ορό (σε μg/l). 

Στην μελέτη συμμετείχαν υγιείς γυναίκες στην ηλικία των 20 ετών. Διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου.  
Και οι δύο ομάδες, η καθεμία αποτελούμενη από 12 άτομα, είχαν εντολή να περπατήσουν για 30 λεπτά σε διάδρομο. Η ομάδα ελέγχου, στη συνέχεια, αναπαύθηκε για 30 λεπτά, σε ύπτια θέση, ενώ η πειραματική ομάδα ακολούθησε για 30 λεπτά πρόγραμμα αυτο-μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Στατιστικά σημαντικά επίπεδα της μείωσης της συγκέντρωσης της κορτιζόλης, παρατηρήθηκαν τόσο στην πειραματική ομάδα, που χρησιμοποίησε τον γνωστό κύλινδρο αφρού, αλλά και στην ομάδα ελέγχου.  
Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.


πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4242954/