Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Αποτελεσματικότητα του συνδυασμού βελονισμού από μέλισσα και φυσικοθεραπείας στην θεραπεία της θυλακίτιδας του ώμου

των Park YC, Koh PS, Seo BK, Lee JW, Cho NS, Park HS, Park DS, Baek YH.
από το Journal of Alternative and Complementary Medicine 2014 Dec;20(12):919-24. doi: 10.1089/acm.2014.0220.

Προηγούμενη ελεγχόμενη μελέτη έδειξε ότι ο βελονισμός με δηλητήριο της μέλισσας, σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία, μπορεί να είναι αποτελεσματικός στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην  μείωση του πόνου, σε ασθενείς με θυλακίτιδα του ώμου. 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί η μακροπρόθεσμη επίδραση αυτής της τεχνικής, σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία, στην θυλακίτιδα του ώμου. Αναδρομική παρακολούθηση και ανάλυση ενός έτους της προηγούμενης μελέτης, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Ένα σύνολο από 192 ασθενείς είχαν εγγραφεί στην προηγούμενη μελέτη και οι 124 από αυτούς εξαιρέθηκαν από την παρούσα μελέτη. Από τους υπόλοιπους 68 ασθενείς που είχαν υποβληθεί στην προηγούμενη συνδυασμένη θεραπεία για την θυλακίτιδα του ώμου για 2 μήνες, ρωτήθηκαν μετά από 1 χρόνο τηλεφωνικά και τελικά 60 από αυτούς συμπεριλήφθηκαν στην νέα μελέτη
Από αυτούς, 20 ακολούθησαν το θεραπευτικό σχήμα BV 1 (χορήγηση 1:10.000 συγκέντρωση δηλητηρίου μέλλισας-BVA συν φυσικοθεραπεία), 22 ακολούθησαν το θεραπευτικό σχήμα BV 2 (1: 30.000 συγκέντρωση BVA συν φυσικοθεραπεία) και τέλος, 18 συμμετείχαν στο θεραπευτικό σχήμα ελέγχου (ένεση φυσιολογικού ορού συν φυσικοθεραπεία). 
Η πρωταρχική μέτρηση έκβασης ήταν η αξιολόγηση του πόνου στον ώμο και του δείκτη αναπηρίας (SPADI). Η δευτεροβάθμια μέτρηση έκβασης ήταν η υποκειμενική βαθμολογία σε κλίμακα αξιολόγησης για τον πόνο και η ικανοποίηση των ασθενών
Στα αρχικά χαρακτηριστικά των ομάδων δεν υπήρχε σημαντική μεταβολή. Ο δείτης SPADI στο 1 έτος διέφερε σημαντικά μεταξύ της BV 1 ομάδα και της ομάδας ελέγχου (p = 0,043). Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην υποκειμενική αξιολόγηση του πόνου μετά από 1 έτος. Στην αξιολόγηση της ικανοποίησης από τη θεραπεία, οι ομάδες BV 1 και  BV 2 εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός βελονισμού με χρήση μέλισσας με φυσικοθεραπεία, διατηρεί κλινική αποτελεσματικότητα ένα χρόνο μετά τη θεραπεία και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ποιότητας ζωής σε ασθενείς με θυλακίτιδα του ώμου.πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25380241