Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Το KinesioTaping δεν μειώνει το οίδημα στο διάστρεμμα της ποδοκνημικής σε αθλητές

των Guilherme S Nunes, Valentine Zimermann Vargas,Bruna Wageck,Daniela Pacheco dos Santos Hauphental,Clarissa Medeiros da Luz,Marcos de Noronha
(Department of Physiotherapy, Center of Health and Sport Sciences, Santa Catarina State University, Brazil)
από το Australian Journal of Physiotherapy (January 2015 Volume 61, Issue 1, Pages 28–33)


Στη διερεύνηση του αν το KinesioTaping μπορεί να μειώσει το οίδημα σε αθλητές που έχουν υποστεί οξύ, πλευρικό διάστρεμμα ποδοκνημικής (ΠΔΚ), οι ερευνητές πραγματοποίησαν τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, με κρυφή κατανομή, με πρόθεση την ανάλυση και την αξιολόγηση.  
Οι συμμετέχοντες ήταν 36 αθλητές που συμμετείχαν σε ένα από 7 διαφορετικά αθλήματα και είχαν υποστεί οξύ διάστρεμμα της ποδοκνημικής. 


Στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε KinesiοΤaping για 3 ημέρες, η οποία σχεδιάστηκε για αντιμετώπιση του οιδήματος (φωτογραφία F). Στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε μια αδρανής εφαρμογή KinesioTaping (φωτογραφία G). 

Για τη σύγκριση του αποτελέσματος, μεταξύ των ομάδων, μετρήθηκε ο όγκος του οιδήματος, καθώς και η περίμετρος της ΠΔΚ και αξιολογήθηκε η σχέση αυτών των μετρήσεων και η διαφορά τους μετά την εφαρμογή, καθώς και η σχέση με τις μετρήσεις όγκου και περιμέτρου της υγιούς ΠΔΚ του κάθε συμμετέχοντα. 

Τα δεδομένα καταγράφησαν τις 3 ημέρες από την αρχική εφαρμοφή του KinesioTape, καθώς και 15 ημέρες μετά. 
Στις 3 ημέρες μετά την παρέμβαση, δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στην μέτρηση της εξέλιξης του οιδήματος και ογκομετρικά (MD –2 ml, 95% CI –28 έως 32), αλλά και στην περίμετρο της ΠΔΚ (MD 0.2 cm, 95% CI –0.6 έως 1.0), επίσης, στην σχετική ογκομέτρηση (MD 0,0 cm, 95% CI -0.1 έως 0.1), καθώς και σε άλλες αναλύσεις.
Στην 15η ημέρα αξιολόγησης, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στα αποτελέσματα.  

Συμπερασματικά, η εφαρμογή KinesioΤaping, με στόχο την τόνωση του λεμφικού συστήματος, είναι αναποτελεσματική στην μείωση του οιδήματος,  μετά από διάστρεμμα της ΠΔΚ σε αθλητές.πηγή: http://ac.els-cdn.com/S1836955314001489/1-s2.0-S1836955314001489-main.pdf?_tid=45b4b318-9820-11e4-8d7c-00000aacb362&acdnat=1420822690_cc1d8c8b44463a60d09639f16f531c2a