Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Επίδραση των καιρικών συνθηκών στην οσφυαλγία


των Steffens DMaher CGLi QFerreira MLPereira LSKoes BWLatimer J.  
από το περιοδικό:  2014 Jul 10. doi: 10.1002/acr.22378. 
 
Αυτή η μελέτη είχε σκοπό να εξετάσει την επίδραση των καιρικών συνθηκών σε περιστατικά οσφυαλγίας. 
Είναι μια μελέτη επανεκτίμησης διαφόρων περιστατικών σε κλινικές πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Συμμετείχαν συνολικά 993 ασθενείς που παρουσίασαν οξύ επεισόδιο οσφυαλγίας, αναφερόμενοι στις συμμετέχουσες κλινικές από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Νοέμβριο 2012 που διεξήχθη η μελέτη. 

Στο ιστορικό του ασθενή, εκτός από  τα κλινικα στοιχεία της κατάστασής του, καταγράφησαν και δημογραφικά, καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με το επεισόδιο της οσφυαλγίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Παράμετροι των καιρικών συνθηκών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ταχύτητα ανέμου, ριπή ανέμου, κατεύθυνση ανέμου και του ύπαρξη υετού) είχαν καταγραφεί, ανά περιστατικό, από τα αρχεία της Αυστραλιανής Μετεωρολογίας, για όλη την περίοδο της μελέτης. Η έκθεση στις καιρικές συνθήκες, σε σχέση με την χρονική περίοδο της έναρξης του επεισοδίου, συσχετίστικαν επίσης με την διάρκεια του επεισοδίου. 
Η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η πίεση του αέρα, η κατεύθυνση του ανέμου και ο όγκος της βροχόπτωσης, δεν παρουσίασαν κάποια συσχέτιση με την έναρξη του περιστατικού της οσφυαλγίας. Η αυξημένη ταχύτητα του ανέμου (για ταχύτητες πάνω από 11 km/h) και οι ριπές ανέμου (με ταχύτητης πάνω από 14 km / h) αύξησαν τις πιθανότητες εμφάνισης πόνου. 

Συμπερασματικά, οι καιρικές παράμετροι που έχουν συνδεθεί με τον μυοσκελετικό πόνο, όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, την πίεση του αέρα, και ο υετός δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης οσφυαλγίας. Η αυξημένη ταχύτητα του ανέμου και η ύπαρξη ριπών ανέμου, προκαλούν μια μικρή αύξηση του κινδύνου πρόκλησης οσφυαλγίας, αν και αυτή η αύξηση δεν είναι κλινικά σημαντική. 


πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25044376