Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Χρήση θεραπευτικού υπερήχου στην ενίσχυση του τετρακεφάλου σε τραυματισμένο γόνατο

του Jane McDevitt, PhD

Μετά από έναν τραυματισμό στο γόνατο πολλοί ασθενείς έχουν σημαντική μυϊκή αδυναμία, η οποία μπορεί να προκληθεί από την συνεχή αντανακλαστική αναστολή των περιαρθρικών μυών, λόγω της παθολογίας της κάκωσης. Αυτή η αναστολή μπορεί να οφείλεται σε μη φυσιολογικές αισθητηριακές πληροφορίες από την περιοχή της κάκωσης. 

Μια θεραπευτική προσέγγιση, περιλαμβάνει μηχανικές δονήσεις, όπως η χρήση χαμηλής έντασης υπερήχων, η οποία μπορεί να μειώσει την αναστολή των μυών, αν είναι σε θέση να διεγείρει μηχανικά τους υποδοχείς του περιαρθρικού ιστού. 

Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με ιστορικό τραυματισμού στο γόνατο και δυσλειτουργία τετρακεφάλου, με σκοπό να συγκρίνουν την νωτιαία αντανακλαστική διεγερσιμότητα του τετρακεφάλου, μετά από μία μόνο συνεδρία εφαρμογής μη θερμικής μορφής υπερήχων ή μετά από μία ψευδή εφαρμογή αντίστοιχης θεραπείας. 
Συμμετείχαν 30 πάσχοντες με αυτό-αναφερόμενο ιστορικό ενός διαγνωσμένου τραυματισμού στο γόνατο και δυσλειτουργία τετρακέφαλου, σε αυτή την διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη ελέγχου. Οι συγγραφείς μέτρησαν, κατά την έναρξη, την νωτιαία αντανακλαστική διεγερσιμότητα του τετρακέφαλου του κάθε συμμετέχοντα και στα δύο πόδια, με μέτρηση του αντανακλαστικού του Hoffman , με ηλεκτρομυογράφημα και ηλεκτρική διέγερση του μηριαίου νεύρου. Μετρήθηκε επίσης η μέγιστη σύσπαση από ηλεκτρική διέγερση του μυ, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν το αντανακλαστικό του Hoffman σε σχέση με την απόδοση του μυ. Για να επιβεβαιωθούν οι βασικές μετρήσεις οι συγγραφείς τις επανέλαβαν. 
Κατά την διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε θεραπευτικός υπέρηχος (συχνότητας 1MHz, έντασης 0.3W/cm2, κύκλου 100%) σε 15 συμμετέχοντες ή μια εικονική εφαρμογή υπερήχου (0MHz, 0W/cm2) σε άλλους 15 συμμετέχοντες, στην μεσοπρόσθια περιοχή του εμπλεκόμενου γόνατος για 17 λεπτά. 
Στη συνέχεια, οι ερευνητές μέτρησαν την αντανακλαστική διεγρσιμότητα του τετρακέφαλου αμέσως μετά τη θεραπεία, καθώς και 20 λεπτά μετά τη θεραπεία, για το εμπλεκόμενο σκέλος.   
Η ομάδα του υπέρηχου είχε υπερηχογράφημα 14-19% καλύτερο στην διεγερσιμότητα του τετρακέφαλου, στα 20 λεπτά μετά την εφαρμογή, σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε ψευδή αγωγή. Δεν βρέθηκαν διαφορές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή αμέσως μετά τη θεραπεία.

Η μυϊκή δυσλειτουργία μετά από έναν τραυματισμό μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στην λειτουργικότητα των αρθρώσεων. Η τροποποίηση των προσαγωγών σήματων στο κεντρικό νευρικό σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει στην αλλαγή της δυσλειτουργίας του τετρακέφαλου. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη εφαρμογή υπερήχων, μπορεί να διεγείρει υποδοχείς στους περιαρθρικούς ιστούς και να βελτιώσει την δυσλειτουργία του τετρακεφάλου σε χρόνο μόλις 20 λεπτών μετά το τέλος της εφαρμογής. Αυτή η μη επεμβατική εφαρμογή, φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση σε μια μεγάλη ποικιλία τραυματισμών του γόνατος (πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, έσω μηνίσκος, χονδροπάθεια κλπ) και θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό ασθενών.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος της μεταβολής στην λειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογής και ελέγχου ήταν χαμηλό. Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία βέλτιστων παραμέτρων αυτής της θεραπείας, όπως και για να καθοριστούν τα κλινικά αποτελέσματα. 
Εν τω μεταξύ, η έρευνα αυτή δείχνει ότι το ιατρικό προσωπικό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μη-θερμικών υπερήχων για την τόνωση των αντανακλαστικό οδών, η οποία θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει την θεραπευτική αποκατάσταση, με την χρήση της κατάλληλης κινησιοθεραπείας 20 λεπτά μετά την εφαρμογή.


πηγή: http://www.sportsmedres.org/2015/05/non-thermal-ultrasound-could-help-your-reflexes.html

αναφορά: Immediate Effects of Therapeutic Ultrasound on Quadriceps Spinal Reflex Excitability in Patients with Knee Pathology

Norte GE., Saliba SA., Hart JM. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2015. Ahead of Print
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25839089