Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Αποτελεσματικότητα της χρήσης Kinesiotape έναντι NSAID σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία, σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.

από το Clinical Journal of Sport Medicine (24 Απριλίου 2015)
των Devereaux M, Velanoski KQ, Pennings A, Elmaraghy A.
Fluid Motion Physiotherapy, Mahone Bay, Nova Scotia, Canada; and Department of Surgery, St. Joseph's Health Centre, Toronto, Ontario, Canada. 


O στόχος της μελέτης ήταν να συγκριθεί η βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής κομμένης κινησιοταινίας (pre-cutted Kinesiotape, PCT), με την χορήγηση ενός μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμακευτικού σκευάσματος (NSAID), ως συμπληρωματική αγωγή για την φυσικοθεραπευτική αγωγή, με σκοπό τη βελτίωση του πόνου και της λειτουργικότητας σε ασθενείς με σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.
Στον σχεδιασμό της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η παράλληλη αξιολόγηση τριών ομάδων. 
Οι 100 ασθενείς (μέση ηλικία: 48 ± 12,3 ετών, 61 άνδρες, 39 γυναίκες) με διάγνωση συνδρόμου υπακρωμιακής πρόσκρουσης (SAI) που συμμετείχαν, χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες θεραπείας, από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012. Από αυτούς 81 ολοκλήρωσαν τη μελέτη.Οι ομάδες ήταν: ομάδα PCT και φυσικοθεραπείας (n = 33), ομάδα NSAID και φυσικοθεραπείας (n = 29) και τέλος ομάδα μόνο φυσικοθεραπείας (n = 38). 
Όλες οι ομάδες ακολούθησαν παρέμβαση 4 συνεδριών την εβδομάδα, για 2 εβδομάδες, πάντα με την παρουσία φυσικοθεραπευτή.Οι αριθμητικές κλίμακες αξιολόγησης πόνου, για τον πόνο κατά την ανάπαυση και τον πόνο με την ανύψωση του βραχίονα, η απλή δοκιμασία του ώμου (SST) και η συνεχής βαθμολογία, αξιολογήθηκαν πριν και μετά τη θεραπεία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια  στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου σε ανάπαυση, αλλά και στην ανύψωση του βραχίονα, καθώς και βελτίωση της SST και του Constant Score και στις 3 ομάδες θεραπείας, με ελάχιστα κλινικά σημαντικές διαφορές στον πόνο με ανύψωση και στην βαθμολογία SST. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων, σε όλες τις μετρήσεις, δεν ήταν στατιστικά ή κλινικά σημαντικές. 

Συμπερασματικά, η βελτίωση στον πόνο και τη λειτουργικότητα που παρατηρείται με την χορήγηση ενός NSAID ή την χρήση PCT, ως ενισχυτικό της φυσικοθεραπευτικής αγωγής, δεν ήταν μεγαλύτερη από ότι με την άσκηση αποκατάστασης μόνο.  
Εάν είναι επιθυμητή η ενισχυση με κάποιο μέσον της φυσικοθεραπευτικής αγωγής, το PCT φαίνεται να είναι καλύτερα ανεκτό από την χορήγηση NSAID, αν και η διαφορά δεν είναι σημαντική. 
Σε αυτή την περίπτωση, ​​οι κλινικοί γιατροί μπορεί να εξετάζουν την ενσωμάτωση της χρήσης Kinesiotape (PCT), μαζί με το συνιστώμενο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, στη συντηρητική αντιμετώπιση του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής.πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25915145