Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Ο βελονισμός παρέχει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του πόνου μετά από ολική αρθροπλαστική

από το περιοδικό Pain Medicine Journal (Pain Med. 2015 Jan 13. doi: 10.1111/pme.12685)

των Crespin DGriffin KHJohnson JRMiller CFinch MDRivard RLAnseth SDusek JA.
(Division of Health Policy and Management, University of Minnesota School of Public Health, Minneapolis, Minnesota)


Η μελέτη αυτή εξετάζει το βελονισμό σαν συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου, μέσα σε ένα συνολικό πρόγραμμα ολικής αρθροπλαστικής, εξετάζοντας σε ποιούς ασθενείς με ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος θα επιλεχθεί ο βελονισμός, αλλά και ποιά είναι η επίδραση του βελονισμού στην αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου πόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στην χορήγηση των οπιοειδών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου, μη φαρμακολογικές στρατηγικές θα πρέπει να εξετάζονται για ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική.

Η μελέτη έλαβε μέρος στο Abbott Northwestern Hospital, ένα νοσοκομείο 630 κλινών στην Minneapolis της Minnesota από το 2010 έως 2012.
Το δείγμα περιελάμβανε 2.500 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος.
Στο συνολικό κοινό πρόγραμμα των αρθροπλαστικών, ταυτόχρονα με την μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία, προσφέρθηκε κατ 'επιλογήν βελονισμός σε όλους τους ασθενείς, ως συμπληρωματική θεραπεία στην χορήγηση οπιοειδών για την αντιμετώπιση του πόνου.

Ο αυτοαναφερόμενος πόνος αξιολογήθηκε πριν και μετά την εφαρμογή βελονισμού, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 0-10 και κατηγοριοποιώντας τον ως ήπιο (0-4) και μέτριο ή σοβαρό πόνο (5-10).

Το 75% των ασθενών ακολούθησαν πρόγραμμα βελονισμού.
Οι γυναίκες (95% , CI: 1.22, 1.81) είχαν υψηλότερη απόδοση από την εφαρμογή του βελονισμού, σε σύγκριση με τους άνδρες και οι μη-λευκοί ασθενείς (95%, CI: 0,39, 0,78) είχαν χαμηλότερες αποδόσεις, σε σύγκριση με τους λευκούς ασθενείς. 
Ο μέσος όρος της βραχυπρόθεσμης μείωσης του πόνου ήταν 1,91 μονάδες (95%, CI: 1,83, 1,99), δηλαδή μείωση κατά 45% από τη μέση βαθμολογία προ-εφαρμογής. 
Το 40% των ασθενών ανέφεραν μέτριο/σοβαρό πόνο πριν από την εφαρμογή του βελονισμού, ενώ μόνο το 15% ανέφερε μέτριο/σοβαρό πόνο μετά τον βελονισμό.


Συμπερασματικά, ο βελονισμός μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα στις φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του πόνου, μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος.πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25586769