Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Αξιολόγηση της ενδοαρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών πριν από κινησιοθεραπεία σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος

από το περιοδικό Journal of the American Medical Association  (JAMA Intern Med. Published online March 30, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0461)

των Marius Henriksen, PT, MSc, PhD, Robin Christensen, PhD, Louise Klokker, MSc; Cecilie Bartholdy, MSc, Elisabeth Bandak, MSc, Karen Ellegaard, PhD, Mikael P. Boesen, PhD, Robert G. Coumine Riis, MD, Else M. Bartels, PhD, Henning Bliddal, DMSc
(Parker Institute, Department of Rheumatology, Copenhagen University Hospital at Bispebjerg and Frederiksberg, Copenhagen, Denmark 
Department of Radiology, Copenhagen University Hospital at Bispebjerg and Frederiksberg, Copenhagen, Denmark) Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι η πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας και σημαντική αιτία πόνου και αναπηρίας. Συχνά συνίστανται συνδυασμός μη φαρμακολογικών και φαρμακολογικών θεραπειών ως η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση, αλλά κανένα στοιχείο δε στηρίζει αυτή τη σύσταση.

Ο στόχος της μελέτης ήταν να  αξιολογήσει τα κλινικά οφέλη των ενδο-αρθρικών εγχύσεων κορτικοστεροειδών, στην περίπτωση που προηγούνται της κινησιοθεραπείας, σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη, τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη, για να αξιολογηθεί το όφελος της ενδο-αρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών, σε σύγκριση με έγχυση εικονικού φαρμάκου, πριν από την κινησιοθεραπεία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε κλινική, σε εξωτερικούς ασθενείς πάσχοντες από οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, από την 1 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 2 Απριλίου 2014.
Οι συμμετέχοντες είχαν ακτινογραφική επιβεβαίωση της κλινικής εξέτασης της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, κλινικά σημεία εντοπισμένης φλεγμονής στο γόνατο και πόνο στο γόνατο κατά το περπάτημα (με βαθμολογία >4 σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10).

Η κατανομή των συμμετεχόντων ήταν τυχαία (1:1). Στη πρώτη ομάδα έγινε μια ενδο-αρθρική έγχυση στο πάσχον γόνατο από 1 mL οξικής μεθυλπρεδνιζολόνης (Depo-Medrol), 40 mg/mL, διαλυμένο σε 4 mL υδροχλωρικής λιδοκαΐνης (10 mg/mL) (ομάδα των κορτικοστεροειδών), Στη δεύτερη ομάδα χρησιμοποιήθηκε 1 mL ισοτονικού φυσιολογικού ορού, αναμεμειγμένου με 4 ml υδροχλωρικής λιδοκαΐνης (10 mg/mL) (ομάδα εικονικού φαρμάκου).

Δύο εβδομάδες μετά τις εγχύσεις, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν ένα επιβλεπόμενο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης διάρκειας 12 εβδομάδων.

Τα κύρια αποτελέσματα, αφορούσαν την αλλαγή στην υποκλίμακα πόνος στο οστεοαρθριτικό γόνατο του ερωτηματολογίου KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) κατά την εβδομάδα 14 (εύρος 0-100 μονάδες, όπου οι υψηλότερες βαθμολογίες δείχνουν μεγαλύτερη βελτίωση)
Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιλάμβαναν την αξιολόγηση στις υπόλοιπες υποκλίμακες του KOOS, καθώς και αντικειμενικές μετρήσεις της φυσικής λειτουργικότητας και της ύπαρξης φλεγμονής.
Οι μετρήσεις έγιναν κατά την έναρξη της μελέτης, την 2η εβδομάδα (έναρξη κινησιοθεραπείας), την 14η εβδομάδα (τέλος κινησιοθεραπείας) και την 26η εβδομάδα (follow-up).

Στα αποτελέσματα έχουμε αρχικά 100 ασθενείς τυχαια χωρισμένους στην ομάδα των κορτικοστεροειδών (n = 50) ή στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n = 50), ενώ 45 και 44 ασθενείς, αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν τη μελέτη.
Οι μέσες αλλαγές στην βαθμολογία στην υποκλίμακα του πόνου του ερωτηματολογίου KOOS, κατά την 14η εβδομάδα, ήταν 13,6 (1,8) και 14,8 (1,8) μονάδες στις ομάδες του κορτικοστεροειδούς και του εικονικού φαρμάκου αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε μια στατιστικά ασήμαντη μέση διαφορά των 1,2 βαθμών (95% CI, -3,8 έως 6,2 και  P = .64).
Επίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε μια από τις δυο ομάδες, σε οποιαδήποτε από τις δευτερεύουσες αξιολογήσεις, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.

Συμπερασματικά κανένα επιπλέον όφελος δεν υπήρξε, από την χρήση κορτικοστεροειδών στην ενδο-αρθρική έγχυση  πριν από την κινησιοθεραπεία, σε ασθενείς με επώδυνη οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί ο βέλτιστος και ενδεχομένως αποτελεσματικότερος συνδυασμός φαρμακευτικής και συντηρητικής αγωγής.πηγή: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2210887