Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ανοιχτή επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών προς τον Πρωθυπουργό, για την αυτοτέλεια των τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής