Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Το κόστος της Φυσικοθεραπείας στα εξωτερικά τμήματα των Νοσοκομείων στις Η.Π.Α. έχει κόστος 40-60% υψηλότερο από ότι στα ιδιωτικά Φυσικοθεραπευτήρια

από τον ιστότοπο: PT in motion 
27 Ιουνίου 2014 


Σε μια πρόσφατη έρευνα για τη σύγκριση του κόστους κάποιων κοινών εξετάσεων και θεραπειών, διαπιστώθηκε ότι τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων (HOPDs) έχουν υψηλότερες χρεώσεις, στο ασφαλιστικό σύστημα, για τις ίδιες υπηρεσίες. Για τη φυσικοθεραπεία, τα HOPDs επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα, κατά μέσο όρο 50% περισσότερο, από τα ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια. 


Στην έρευνα, που διενεργήθηκε από το πρώην Κέντρο Μελέτης για την αλλαγή του Συστήματος Υγείας (Center for Studying Health System Change) και δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταρρύθμισης για την Υγεία (National Institute for Health Care Reform), χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικά δεδομένα για ασφαλιστικές αξιώσεις από το 2011, για περίπου 590.000 ενεργούς και συνταξιούχους ασφαλισμένους, καθώς και των οικογενειών τους, για την παρακολούθηση του κόστους των μαγνητικών τομογραφιών (MRI) του γόνατος, των κολονοσκοπήσεων, διαφόρων κοινών εργαστηριακών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Αυτό που διαπίστωσαν αρχικά οι ερευνητές ήταν ότι η υπηρεσία που παρέχεται σε νοσοκομείο είχε υψηλότερη χρέωση.

Εξετάζοντας τη φυσικοθεραπεία, οι συγγραφείς περιόρισαν την έρευνα μόνο στην θεραπευτική άσκηση και σε manual therapy, που είναι οι 2 συχνότερες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και που αντιπροσωπεύουν κόστος $ 25.900.000, από τα συνολικά 38 εκατ. δολάρια που δαπανώνται για φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με την έκθεση
Εξετάστηκαν 136.000 περιστατικά και οι μέσες τιμές ήταν 41-64% υψηλότερες σε HOPDs, απ' ότι σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια, μόνο για θεραπευτικές ασκήσεις και manual therapy.
Αν και δεν θεωρήθηκε από τους ερευνητές αρκετά σημαντικό για την επιβάρυνση του κόστους, στην έρευνα σημειώνεται ότι οι ασθενείς που έλαβαν φυσικοθεραπεία σε HOPDs, είχαν πιο επιβαρυνμένη κατάσταση υγείας, από ότι οι ασθενείς των ιδιωτικών φυσικοθεραπευτηρίων. Οι συγγραφείς γράφουν, "η διαφορά της κατάστασης της υγείας μπορεί να να εξηγηθεί γιατί οι ασθενείς με νοσοκομειακή νοσηλεία (όπως μετά από μία ολική αρθροπλαστική γόνατος), μετά από αυτή είναι πιθανότερο να αποτανθούν για φυσικοθεραπεία σε HOPDs, παρά σε ιδιωτικό φυσικοθεραπευτήριο."

Άλλα ευρήματα της έκθεσης τονίζουν ορισμένες ακόμη πιο δραματικές διαφορές. Αυτά περιλαμβάνουν:
  • Οι μαγνητικές τομογραφίες (MRI) του γόνατος είχαν κόστος περίπου $900 στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και περίπου $600 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
  • Οι χρεώσεις για μια βασική κολονοσκόπηση είχαν κόστος κατά μέσο όρο $1.383, σε σύγκριση με τα $625 του ιδιωτικού ιατρείου.
  • Το κόστος μιάς κοινής εξέτασης αίματος ήταν περίπου 3 φορές υψηλότερη σε HOPDs (περίπου $37), σε σύγκριση με τα $13 των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.
Τέλος, οι συγγραφείς γράφουν ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει τρόπος για μείωση των δαπανώνπαρέχοντας κίνητρα για τη χρήση των φθηνότερων παρόχων υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζοντας ένα κλιμακωτό σύστημα συμμετοχής του ασθενή, που απαιτεί να πληρώνουν περισσότερα κατά τη χρήση των ακριβότερων παρόχων ή ανώτατο όριο στο ποσό αποζημίωσης των παρόχων για συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 
πηγή:  http://www.apta.org/PTinMotion/NewsNow/2014/6/27/HOPDCharges/