Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εκτίμηση της μέγιστης ισχύος των καμπτήρων και εκτεινόντων του γόνατος με την χρήση ελαστικών ταινιών

από το Journal of Sport Rehabilitation (3 Απριλίου 2014)  PMID:24700494

Validity and Reliability of Maximal Strength Assessment of Knee Flexors and Extensors Using Elastic Bands.
Guex K, Daucourt C, Borloz S.
HECVSanté-Department of Physiotherapy, HES-SO University of Applied Sciences Western Switzerland, Lausanne, Switzerland.


Στον τομέα της αθλητικής αποκατάστασης, μια εύκολη, έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της μέγιστης μυϊκής δύναμης, είναι κρίσιμη για ένα καλό αποτέλεσμα. Παραδοσιακά, αυτό γίνεται με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού άσκησης, ο οποίος όμως, δεν είναι πάντοτε διαθέσιμος. Η εταιρεία κατασκευής ελαστικών ταινιών Thera- Band ®, έχει αναπτύξει ελαστικές ταινίες με διαφορετικές αντιστάσεις, ανάλογα με το χρώμα που έχουν, και ανάλογα με το μήκος τους. 

Με την χρήση της ανάλογης ταινίας και το κατάλληλο μήκος, θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την μέγιστη μυϊκή δύναμη. Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να καθορίσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της εκτίμησης την μέγιστης δύναμης των καμπτήρων και εκτεινόντων του γόνατος, χρησιμοποιώντας ελαστικές ταινίες. 


Ένα σύνολο από 22 υγιή άτομα (31.3±7.0 ετών, ύψους 175,5±8,5 εκατοστών και βάρους 70,7±12,9 kg) συμμετείχε αυτή τη μελέτη. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν σε δύο εκτιμήσεις μέγιστης δύναμης, σε χρονικό διάστημα επτά ημερών, των καμπτήρων και εκτεινόντων του γόνατος, χρησιμοποιώντας ελαστικές ταινίες.  
Μετά τη δεύτερη δοκιμή, υποβλήθηκαν σε ισοκινητική δοκιμασία στην ταχύτητα των 60°/sec. 
Οι συσχετίσεις μεταξύ μίας μέγιστης επανάληψης και της χρησιμοποίησης ελαστικών ταινίων, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της μέγιστης ισχύος της κάθε μυϊκής ομάδας
Η ισχύς της προτεινόμενης μεθόδου (αυτής των ελαστικών ιμάντων) βρέθηκε να είναι πολύ υψηλή (r=.93 και για τους καμπτήρες και για τους εκτείνοντες του γόνατος). Η σχετική αξιοπιστία βρέθηκε επίσης πολύ υψηλή (ICC=.98 και .99 για τους καμπτήρες και τους εκτείνοντες του γόνατος, αντίστοιχα), ενώ η απόλυτη αξιοπιστία ήταν πολύ ικανοποιητική (CV=3,44% και 2,33 % , αντίστοιχα).

Η μελέτη διαπίστωσε οτι οι ελαστικοί ιμάντες Thera- Band ® είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο υποκατάστατο, στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού αξιολόγησης, για τη δοκιμή της μέγιστης δύναμης των καμπτήρων και εκτεινόντων του γόνατος σε υγιή άτομα. 

Η ευκολία στη χρήση, η προσβασιμότητα και το χαμηλό κόστος των ελαστικών ταινιών, επιτρέπουν την τακτική αξιολόγηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης.


πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700494