Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

25o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (Π.Σ.Φ.)

"Αξιολογείν-Επιλέγειν-Εκτελείν - Κλινική Συλλλογιστική και Λήψη Απόφασης"

22-24 Ιανουαρίου 2016
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα