Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Αξιολόγηση φυσικοθεραπείας και έγχυσης κορτικοστεροειδών σαν παρέμβαση πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της χρόνιας επικονδυλαλγίας

από το British Journal of Sports Medicine (2 Ιουνίου 2015): bjsports-2015-094729. doi: 10.1136/bjsports-2015-094729. 

των Coombes BK, Connelly L, Bisset L, Vicenzino B.

The University of Queensland, School of Health and Rehabilitation Sciences, Physiotherapy, Brisbane, Queensland, Australia.


Αυτή η μελέτη προσπάθησε να προσδιορίσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της έγχυσης κορτικοστεροειδών, της φυσικοθεραπείας και του συνδυασμού αυτών των παρεμβάσεων, σε σχέση με μια ομάδα αναφοράς στην οποία εφαρμόστηκε έγχυση εικονικού φαρμάκου.  

Στην μελέτη συμμετείχαν 165 ενήλικες με επικονδυλαλγία και με διάρκεια συμπτωμάτων άνω των 6 εβδομάδων, από το Brisbane της Αυστραλίας. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε διαφορετικές ομάδες, όπου πραγματοποιήθηκε έγχυση φυσιολογικού ορού (ομάδα placebo), έγχυση κορτικοστεροειδών, φυσικοθεραπευτική αγωγή (οκτώ συνεδρίες κινητοποίησης του αγκώνα και κινησιοθεραπεία) ή τέλος έγχυση κορτικοστεροειδών ταυτόχρονα με φυσικοθεραπευτική αγωγή

Το κόστος για την δημόσια περίθαλψη υγείας σε σχέση με την ποιότητα της ζωής (που εκτιμάται από EuroQol-5D), κατά τη διάρκεια ενός χρόνου παρακολούθησης, χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί το οικονομικό κόστος σε σχέση με την ποιότητα της καθημερινής ζωής (QALY) μετά την αγωγή, για κάθε παρέμβαση και πάντα σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. 
Η ανάλυση αυτή κατέστη δυνατή μόνο για τους 154 συμμετέχοντες της δοκιμής (93%). 

Η φυσικοθεραπευτική αγωγή ήταν πιο δαπανηρή, αλλά ήταν η μόνη παρέμβαση που οδήγησε σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (MD, 95% CI 0.035, 0.003 to 0.068).
(MD, 95% CI 0.035, 0.003 to 0.068)
(MD, 95% CI 0.035, 0.003 to 0.068)
MD, 95% CI 0.035, 0.003 to 0.068)
(MD, 95% CI 0.035, 0.003 to 0.068)
Παρόμοια σχέση κόστους/αξιολόγηση QALY βρέθηκε για την φυσικοθεραπευτική αγωγή ($A29 343, GBP18 962) και για την έγχυση κορτικοστεροειδών ($A31 750, GBP20 518), ωστόσο, η πιθανότητα να είναι πιο αποδοτική από ό, τι το εικονικό φάρμακο, οι τιμές (πάνω από $A50 000  ποιότητας αποκατάστασης προσαρμοσμένης στον χρόνο) ήταν 81% για την φυσικοθεραπεία και 53% για την έγχυση κορτικοστεροειδών. Το κόστος/QALY ήταν πολύ μεγαλύτερο για τον συνδυασμό έγχυσης κορτικοστεροειδών, παρά για την φυσικοθεραπευτική αγωγή ($A228 000, GBP147 340).

Σύμφωνα με την μελέτη, η φυσικοθεραπεία είναι μια οικονομικά αποτελεσματική θεραπεία για την πλευρική επικονδυλαλγία. Η έγχυση κορτικοστεροειδών είχε μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα αποτελέσματα και μικρότερη πιθανότητα να είναι οικονομικά αποδοτική. Ο συνδυασμός της έγχυσης κορτικοστεροειδών και φυσικοθεραπείας δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός και οικονομικά αναποτελεσματικός.

Η φυσικοθεραπεία και όχι η έγχυση κορτικοστεροειδών, θα πρέπει να θεωρηθεί ως παρέμβαση πρώτης γραμμής για την πλευρική επικονδυλαλγία.


πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26036675